Bedrijfsleven en onderwijs

From GBV
Lerenwerken.jpg

Regionaal denken

Voor de Oosterhouters is regionale werkgelegenheid belangrijker dan het binnen de gemeentegrenzen hebben van bedrijven. Het gemeentebestuur moet op het gebied van bedrijfshuisvesting regionaal denken, zodat binnen de regio de optimale locatie voor een bedrijf gevonden kan worden. Dat versterkt het bedrijf en dat is goed voor de mensen die er werken.

Geen uitbreiding van bedrijventerreinen

Oosterhout heeft niet meer vierkante meters industrieterrein nodig. De beschikbare vierkante meters moeten meer werkgelegenheid opleveren voor Oosterhout dan de grote logistieke bedrijven die de afgelopen jaren in Oosterhout zijn gekomen.

Stimuleren lokale economie

Investeringen die door de gemeente worden gedaan, komen bij voorkeur ten goede van de lokale economie. Uiteraard binnen de regels van aanbestedingen en dergelijke. Maar dat houdt in ieder geval in, dat:

✓ Lokale ondernemers altijd de kans krijgen om in te schrijven
✓ Lokale aanwezigheid en kennis van de lokale situatie een pré moet zijn in aanbestedingen
✓ Er extra aandacht is voor het informeren van lokale ondernemers over werk dat door de gemeente wordt aanbesteed

Zorgeconomie wordt belangrijker

Er gaat steeds meer geld om in het sociaal domein en de gemeente krijgt daar meer in te besteden. Het is voor Oosterhout essentieel dat dat geld goed wordt besteed aan lokale oplossingen. Gezond Burger Verstand vindt dat lokale beroepskrachten een prominente rol moeten krijgen om naar eigen inzicht voorzieningen voor de meest kwetsbare inwoners te ontwikkelen.

Technisch onderwijs

Er komt een groot tekort aan technisch personeel. Oosterhout moet een steentje bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Bovendien moet onze jeugd de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot gewilde en succesvolle burgers in onze samenleving.

Gezond Burger Verstand wil dat de Gemeente samen met het bedrijfsleven meer aandacht gaat besteden en plannen uitwerken ten behoeve van technisch onderwijs.

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.