Gezonde, groene leefomgeving

From GBV
Hoogstraat.jpg

Stoppen met ontgroening en verstening

De 'ontgroening' en 'verstening' moet worden gestopt. Een groene leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan welzijn en gezondheid. De gemeente moet dit actief bevorderen en initiatieven hiertoe stimuleren en ondersteunen. Gezond Burger Verstand denkt hierbij aan meer parken, boerderijen, stadsboerderijen, groene speel- en sportvoorzieningen, natuur in de wijken en een groene verbinding van de stad met het rijke, groene landschap direct buiten de stad.

Groen is gezond

Een groene wijk is een gezonde wijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat wonen in een groene omgeving een positieve invloed heeft op de gezondheid van mensen. Het werkt herstel-ondersteunend en biedt rust en ontspanning. Groene wijken leiden tot lagere zorgkosten.

Groen en speelruimte voor kinderen

Voor kinderen is speelruimte in de omgeving essentieel voor hun ontwikkeling. En dan gaat het over buiten spelen in een groene, natuurlijke omgeving. Dit is goed voor de gezondheid en natuurlijk ook voor de ontwikkeling van de kinderen. De afgelopen jaren is veel groen in de nabije omgeving van woningen opgeofferd voor woningbouw of andere voorzieningen. Altijd met ‘goede’ argumenten, maar het resultaat is dat er nu op veel plaatsen te weinig groen in de omgeving is. Gezond Burger Verstand pleit ervoor om verstening tegen te gaan, ook voor onze kinderen.

Sportvoorzieningen in de wijken

Sport is goed voor het individu en een bindende factor in de samenleving. Met elkaar een balletje trappen of in verenigingsverband lekker meedoen hoort er gewoon bij. Bovendien kunnen we daarmee sluipende gezondheidsrisico's een halt toeroepen. En sport verbindt. Gezond Burger Verstand vindt dat sportvoorzieningen dicht bij de mensen moeten zijn. Dus geen sportvelden uit de wijken weghalen en ergens aan de rand van de stad in een groot sportpark. De sportvoorzieningen zoals trapveldjes, sportvelden moeten juist zoveel mogelijk in de wijken blijven of daar komen. Daar kunnen verschillende sporten uiteraard worden gecombineerd, zodat parkeergelegenheid en dergelijke kan worden gedeeld.

Rol van de agrarische ondernemers

Agrarische ondernemers zijn belangrijk voor het beheer van het groene buitengebied. Bovendien bieden zij recreatie en onderwijs op de boerderij. En niet te vergeten opvang en zorg voor ouderen en kwetsbaren op de boerderij. Door allerlei omstandigheden wordt het steeds moeilijker voor de agrariërs, waardoor hun aantal afneemt. Ook ondermijning van het buitengebied door criminaliteit is een groeiende zorg, we moeten dan ook gezamenlijk verstandig omgaan met vrijkomende agrarische bebouwing. Het mag niet zo zijn dat normale bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven wordt geschaad door onredelijke eisen van (nieuwe) omwonenden of wellicht door illegale woon- of bedrijfsactiviteiten in de omgeving van deze bedrijven.

Boeren, burgers en buitenlui, we hebben elkaar nodig !

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.