Kieskompas

From GBV
Kieskompas logo.png

Stellingen kieskompas

De kieskompas vraagt onderbouwing van het standpunt van Gezond Burger Verstand op de stellingen. Daarom bespreken we hier een paar onderwerpen die wel als stelling in het Kieskompas, maar niet in ons verkiezingsprogramma voorkomen.

Coffeeshop en vuurwerk

Zoals u van Gezond Burger Verstand gewend bent, zijn en blijven we tegen een coffeeshop in Oosterhout en zijn we voor de vrijheid om vuurwerk af te steken met Oud en Nieuw.

Lokaal busnetwerk

De stelling van de Kieskompas is: De gemeente moet geld uitgeven aan een lokaal busnetwerk, ook al gaat hierdoor de lokale belasting omhoog.

Gezond Burger Verstand is het niet eens met deze stelling. We willen niet dat de lokale belastingen omhoog gaan voor een lokaal busnetwerk. Vervoer is maatwerk. Niet omdat de gemeente dat wil, maar omdat dat nu eenmaal is wat mensen nodig hebben. Het is beter om te kijken naar de mogelijkheden om maatwerk te bieden, dan om geld aan een lokaal busnetwerk te besteden.

Subsidiëren verduurzamen woningen

De stellingen zijn:

  • De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning
  • De gemeente moet woningeigenaren subsidie geven om zich los te koppelen van de gasaansluiting


Gezond Burger Verstand is het niet eens met deze stellingen. Een woningeigenaar moet zelf bepalen welke maatregelen passen bij de woning en wat de moeite waard is. Dan leveren die maatregelen voor de eigenaar ook weer inkomsten op. En woningeigenaren zijn zelf in staat om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Zeker met de stijgende woningprijzen van de laatste jaren.

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.