Burgerparticipatie

From GBV
LeefomgevingBurgerparticipatie
Burgerparticipatie.png Is actueel Yes
In verkiezingsprogramma Yes
Is geïnteresseerd in dit onderwerp
Standpunt

Visie op Burgerparticipatie

Het is een ‘participatiemaatschappij’ geworden. Gezond Burger Verstand is van mening dat de inbreng en inspraak van burgers bijzonder waardevol is. Dus niet alleen 'kan zijn' en dit ter beoordeling van ambtenaren en wethouders. Nee, er moet altijd serieus en behoorlijk worden omgegaan met de inbreng en inspraak van burgers.

Onderzoek Ombudsman burgerparticipatie

De Nationale Ombudsman heeft onderzoek laten doen naar burgerparticipatie in Nederland. De belangrijkste ergernissen die naar voren kwamen, zijn:

  • De politiek heeft al besloten terwijl bij de burgers de suggestie is gewekt dat zij nog kunnen participeren in de besluitvorming;
  • De burgers worden te laat betrokken bij de besluitvorming zodat de burger daar geen invloed meer op heeft;
  • Hoewel de gemeente burgerparticipatie organiseert, wordt de inbreng van burgers vervolgens genegeerd;
  • De gemeente wil geen gesprek met de burgers maar kiest voor een zeer procedurele en formele benadering;
  • De gemeente verstrekt geen informatie, burgers worden daardoor onverwacht met de uitvoering van het besluit geconfronteerd;
  • Door het gebrek aan informatie stroken de verwachtingen van de burgers niet met de realiteit, burgers weten vaak niet waar zij precies bij betrokken worden en dat zorgt voor teleurstelling en frustratie achteraf.
  • De gemeente handelt niet zorgvuldig door bijvoorbeeld niet goed na te gaan wie de belanghebbenden bij een bepaald besluit zijn of maar een deel van de buurtbewoners te informeren;
  • De gemeente verstrekt onduidelijke en onvolledige informatie waardoor het voor burgers moeilijk is om goed in te schatten wat een besluit nu precies inhoudt.

Het complete rapport van het onderzoek is te vinden op de website van de nationale ombudsman (http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/grote%5Fonderzoeken/burgerparticipatie/DossierBurgerparticiaptie_moet_versterkt.asp). Gezond Burger Verstand heeft het sterke vermoeden - het onderzoek laat zich niet uit over specifieke gemeenten - dat bovenstaande ergernissen de situatie in Oosterhout goed weergeven. Onze ervaring is dat de burgers niet serieus worden genomen in inspraakprocedures en dat er slechts zeer beperkt sprake is van het laten meedenken en -beslissen door burgers.

Participatiewijzer

De Nationale Ombudsman heeft op basis van het onderzoek een concreet advies gegeven in de vorm van een participatiewijzer. Deze Participatiewijzer bevat tien spelregels voor behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak van burgers. Gezond Burger Verstand vindt dat de spelregels in de participatiewijzer onverkort moeten worden overgenomen en tot beleid gemaakt in de gemeente Oosterhout. Het al dan niet naleven van de spelregels moet zodanig transparant zijn voor iedereen - en dus ook voor en belangengroeperingen, de gemeenteraad en de pers - dat tijdige correctieve actie mogelijk is.

Integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP)

Het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) is een uitstekend instrument om de burgers van de kerkdorpen actief te betrekken bij de ontwikkeling van een visie en plannen voor de kerkdorpen. De grote zorg van de bewoners van Gezond Burger Verstand is dat de plannen weer in de onderste la op het gemeentehuis belanden en dat de wensen van de burgers genegeerd worden. Dat mag niet gebeuren. Een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad moeten gehoor geven aan de visie en wensen van de kerkdorpen en niet op eigen initiatief plannen ontwikkelen die daar tegenin gaan. De iDOP’s zoals deze nu liggen werken goed. Er moet wel in goed overleg bekeken worden waar de gelden aan worden besteed.

Waar gaat het mis?

  • Plan Key in Den Hout

Het plan Key in Den Hout is een voorbeeld van hoe het mis dreigt te gaan. Gezond Burger Verstand is een fel tegenstander van het plan zoals het nu op tafel ligt. Juist omdat er geen rekening wordt gehouden met de visie en wensen van de burgers zoals die op dit moment in het iDOP wordt vastgelegd. De structuurvisie geeft aan dat beeldbepalende zaken moeten blijven. In tegenstelling tot de structuurvisie komt er nu een massa en verdwijnen de beeldbepalende zaken. De wethouder probeert tegen beter weten in plan door te drijven (prestigeproject).

  • Buurt- en dorpshuizen

Buurt- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol bij burgerparticipatie. Zij zijn immers de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en waar ze met elkaar de buurt kunnen vormgeven. Eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid staat bij Gezond Burger Verstand hoog in het vaandel, ook bij het stichten en onderhouden van buurt- en dorpshuizen. Dit eigen initiatief moet door de gemeente worden ondersteund door geld beschikbaar te stellen.

Twee van de buurthuizen wordt positief over gepraat (Dujardin). Dit wil nog niet zeggen dat de gebruikers / werknemers ook positief zijn.

Bijdragen

  Datum
Motie Geleerde lessen verbindend bestuurMotie21 July 2016 07:28:53
Raadsnota 0160266 Beleidsnota Verbindend BestuurRaadsnota29 July 2016 13:46:36
Raadsnota 0160381 Restylen activiteitencentraRaadsnota19 September 2016 15:58:41
Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.