Gras in plaats van heesters

From GBV
LeefomgevingGroene leefomgevingGras in plaats van heesters
Groene leefomgeving.jpg Is actueel No
In verkiezingsprogramma No
Is geïnteresseerd in dit onderwerp
Standpunt

Wat is er gebeurd

Sinds oktober 2011 een onderwerp van gesprek. Er zou maar liefst € 326.000 structureel per jaar mee kunnen worden bezuinigd. Twee nadelen:

  • Vergt forse eenmalige investering
  • heeft grote, negatieve impact op kwaliteit van de leefomgeving.

Oktober 2011 nota van het college aangenomen om dit niet te doen vanwege de nadelen. In begroting 2012 ook voorgesteld om dit niet te doen.

In perspectief nota voor 2013 en begroting 2013 ook niet opgenomen

In perspectiefnota voor 2014 wordt een ombuigingsvoorstel opgenomen om dit op kleinere schaal te doen. Hierdoor wordt € 100.000 per jaar structureel bezuinigd. Hierbij wordt weer verwezen naar de kwaliteit van de woonomgeving.

De uitvoering geschiedt door in de bestekken voor het groenonderhoud het omvormen mee te nemen. De investering die nodig was, is daarmee beperkt: alleen het aanpassen van de bestekken.

Begin 2015: de uitvoering leidt tot protesten bij burgers.

Vragen die kunnen worden gesteld:

  • Hoe wordt bij de omvorming op kleine schaal rekening gehouden met de kwaliteit van de woonomgeving?
  • Wie bepaalt waar wel en waar niet wordt omgevormd?
  • ...

Bijdragen

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.