Raadsnota 0160419 Initiatiefvoorstel afschaffen velvergunning particuliere bomen

From GBV

0160419

Raadsvergadering Leden:Raadsvergadering 2016/10/18
Behandelaar Henk van Ginneken
Onderwerp bijdrage Initiatiefvoorstel afschaffen velvergunning particuliere bomen
Soort bijdrage Raadsnota
Onderwerpen
Datum 2016/10/18
Publiceren No
Samenvatting

0160419 - Initiatiefvoorstel afschaffen velvergunning particuliere bomen


Eerste termijn

Voorzitter,

Gezond Burger Verstand is voor afschaffen overbodige regels en regelgeving.

Een gemeenteraad moet duidelijk en betrouwbaar zijn.

Eerder is vastgesteld dat bomen een waardevol goed zijn en als het nodig is beschermd moeten worden, Zo ook is er in de Vlindervallei de verplichting aangegaan dat een aantal bomen in deze mooie wijk behouden moesten blijven. Deze bomen zijn dan ook beschermd tijdens het bouwrijp maken van deze wijk en tijdens de inrichting hiervan en de bouw van de woningen. Bij antwoord op een sjabloonvraag geeft u aan dat bomen in tuinen in de Vlindervallei die altijd beschermd waren, nu met dit initiatiefsvoorstel gewoon zonder vergunning gekapt kunnen worden en dat alleen een velvergunning nodig is voor bomen in openbaar terrein. Dus college en indieners hierdoor worden de beschermde bomen in de Vlinderbuurt dus vogelvrij en voorzitter hiermee bedoelen wij niet vrij van vogels,maar de door uw raad opgelegde verplichting deze bomen te beschermen doet u zomaar teniet.

Voorzitter en als een hele wijk veel overlast heeft van een ordinaire berkenboom die in 5 jaar tijd van een zaadje tot aan de hemel groeit geeft u geen gehoor en beroept u zich op en ik citeer Oosterhout is een groene stad het groene karakter is een van de kernwaarde van Oosterhout hiermee onderscheid Oosterhout zich van andere gemeenten. Het groene karakter wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid volwassen bomen.ons beleid is gericht hiervan.de betreffende boom verkeerd in een goede conditie enig vitaal.iedere boom brengt in bepaalde mate overlast met zich mee.hier staat echter tegenover dat bomen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de woonomgeving .

Daarom voorzitter kunnen wij ons niet vinden in dit voorstel

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.