Raadsnota ZN 268979 Verklaring van geen bezwaar windpark A 59

From GBV

ZN 268979

Raadsvergadering Leden:Raadsvergadering 2021/03/02
Behandelaar Henk van Ginneken
Onderwerp bijdrage Verklaring van geen bezwaar windpark A 59
Soort bijdrage Raadsnota
Onderwerpen
Datum 2021/03/02
Publiceren No
Samenvatting

ZN 268979 - Verklaring van geen bezwaar windpark A 59

Tekst

Voorzitter Windpark A59 u vraagt de raad een verklaring van geen bezwaar af te geven, terwijl er hier in Oosterhout al meer dan 1000 bezwaarmakers tegen dit voorstel zijn. Ook in de buurgemeenten zijn er ook veel bezwaren alsook bij de belangverenigingen .Voorzitter laat de portefeuillehouder eerst eens uitleggen voor wie hij werkt voor de ontwikkelaars of voor onze burgers en bedrijven. Volgens de portefeuillehouder zijn de windmolens en het zonnepark onlosmakelijk met elkaar verbonden.Het lijkt er wel op dat onze portefeuillehouder dit energiepark hier perse als prestige project wil realiseren. voorzitter windmolens behoren in clusters en zo veel als mogelijk uit het zicht te staan op plaatsen waar veel wind beschikbaar is en geen overlast bezorgd voor omwonenden, daar is het nieuw aan te leggen 10.000 KV netwerk ook voor bedoeld.% Voorzitter Gezond Burger Verstand vraagt zich af of we wel serieus genomen worden als je leest dat Amazon de helft van de productie van de door zonnepanelen en windmolens opgewekte groene stroom nu al opgekocht heeft om deze af te zetten in de hele wereld dan hebben wij grote vraagtekens over het nut om in Oosterhout nog milieuvervuilende groene stroom op te wekken Voorzitter een goede buur is beter dan een verre vriend,luister dan ook naar de bedenkingen van de bewoners van de buurgemeenten en wat nog belangrijker is,handel daar ook naar zeker omdat onze eigen inwoners dezelfde mening hierover hebben. Bij vragen over de gevolgen en de impact van deze hoge windmolens wordt alles gebagatelliseerd en de visuele afbeeldingen worden zo getoond dat de enorme impact minder opvalt en over de gevolgen voor de Kloosterhoeve waar patiënten met de ziekte van Huntington worden verpleegd wordt niet over gerept Voorzitter Gezond Burger Verstand zal daarom tegen dit voorstel stemmen omdat de noodzaak van zo’n energie park in de Oranjepolder niet is aangetoond,sterker nog het is helemaal niet aan de orde zolang dit college niet onderzoekt of in de nabije toekomst dit nog wel nodig is. In de R.e.s. bij 1.0 wordt omschreven zonnevelden die goed in het landschap moeten passen. We ontzien waardevolle landschappen-landbouw en natuur gebieden. Voorzitter dan door de ontwikkeling van dit energiepark wordt zon op daken onmogelijk gemaakt doordat het net vol is en de subsidie pot leeg is terwijl het belasting geld voor onze eigen inwoners en bedrijven ten goede zou moeten komen en niet naar buitenlandse investeerders moet gaan Schell en Eneco hebben volgens u de netcapaciteit al gereserveerd terwijl tijdens de digitale informatieavond van 24-02 door Cristina Hoes van Enexis wordt gesteld dat reserveren van capaciteit niet mogelijk zou zijn , tevens werd er ook gesproken over een wenselijke verdeling in de regio, de molens op Weststad staan nu al regelmatig stil omdat de afzet van de stroom stagneert Voorzitter dan afgelopen zondagochtend heb ik een artikel gelezen dat tech-bedrijf Dens en Heijmans een aggregaat gebouwd en getest hebben dat draait op Hydrozine wat werkt zonder de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fossiele koolstofdioxide, stikstofdioxides, zwaveldioxides en fijnstof, dit apparaat werkt op een mengsel dat wordt geproduceerd met koolstofdioxide,water en duurzame energie. Dezelfde elementen komen vrij bij het gebruik van deze brandstof,waardoor hydrozine een 100% CO2-en dus klimaat-neutrale oplossing is. Hierbij wil ík aangegeven dat er ontwikkelingen zijn zodat de noodzaak van windmolens en zonneparken sterk in twijfel getrokken .In de r.e.s.bij 1.0 wordt omschreven zonnevelden die goed in het landschap moeten passen. We ontzien waardevolle landschappen-landbouw en natuur gebieden Voorzitter Voorzitter voor ík ga afsluiten nog even de belangrijkste argumenten waarom Gezond Burger Verstand tegen dit voorstel is u luistert niet naar de bewoners

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.