Zorg en Welzijn

From GBV
Nice-apples-214170 1920.jpg Is actueel Yes
In verkiezingsprogramma Yes
Is geïnteresseerd in dit onderwerp Ad Strack van Schijndel.jpgHannie3.jpg[[File: |50x50px|link=Leden:Karel Botermans]]
Standpunt

Iedereen een goede dagbesteding

De afgelopen jaren is het beleid geweest dat er geen vaste regels meer zijn voor het claimen van voorzieningen, maar dat je vanuit de eigen kracht (wat kan je nog wel) moet zoeken naar oplossingen. Dit betekent dat mensen minder gebruik zullen maken van voorzieningen, maar ook dat er een verschuiving plaatsvindt van individuele voorzieningen en collectieve specialistische voorzieningen naar collectieve algemene voorzieningen. Gezond Burger Verstand vindt dit een goede ontwikkeling. We onderkennen echter wel twee belangrijke risico's:

  • Mensen die zorg nodig hebben, verdwijnen uit het zicht doordat ze zich niet melden voor een collectieve algemene voorziening zoals een wijkcentrum.
  • Mensen krijgen niet de begeleiding die ze nodig hebben.

Iedereen in beeld

Gezond Burger Verstand wil een systeem in het leven roepen waarmee iedereen die hulp nodig heeft in beeld is bij de gemeente. Mensen die zich niet zelf melden, maar het zelf ook niet redden, moeten ook de juiste begeleiding kunnen krijgen.

Iedereen de juiste begeleiding

Het is belangrijk dat iedereen 'onder de mensen' komt. Gezond Burger Verstand steunt van harte initiatieven om mensen met verschillende soorten problemen samen te brengen in een prettige, ondersteunende omgeving. Daarbij is het wel essentieel dat er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om iedereen de begeleiding te geven die nodig is. Dat kan ook gespecialiseerde begeleiding zijn voor specifieke problematiek.

Goede zorg blijft noodzakelijk

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de afgelopen jaren grote veranderingen met zich meegebracht. Deze veranderingen hebben grote praktische gevolgen gehad voor mensen die hulp nodig hebben. Daarbij denken we aan:

  • Hulp in de huishouding
  • Woonvoorzieningen
  • Personenalarmering
  • Vervoersvoorzieningen
  • Rolstoelvoorzieningen
  • De eigen bijdrage systematiek

Gezond Burger Verstand zal zich er voor inspannen dat iedereen de hulp krijgt die nodig is.

Bijdragen

  Datum
Raadsnota ZN 196759 Verordening maatschappelijke ondersteuningRaadsnota30 March 2020 06:47:54
Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.