Levendig Oosterhout

From GBV
Levendig.jpg

Eigen identiteit

Gezond Burger Verstand vindt vooral dat Oosterhout voor de eigen inwoners een levendige en aantrekkelijke gemeente moet zijn. De unieke eigenschappen van Oosterhout vormen een goede basis om verder te ontwikkelen. Als Oosterhout aantrekkelijk is voor haar eigen inwoners, zijn er ook mensen in de omgeving die graag op bezoek komen.

Aantrekkelijke binnenstad

De gemeente is mede verantwoordelijk voor een aantrekkelijke en levendige binnenstad. Er komt in de praktijk veel kijken bij het organiseren van evenementen. Er zijn veel initiatieven, maar door regels en eisen wordt het eerder moeilijker dan gemakkelijker. Gezond Burger Verstand vindt dat de gemeente in deze gevallen voor praktisch advies en concrete ondersteuning moet zorgen.

Vrije winkeltijden

Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen wanneer ze open zijn. Bij voorkeur worden hierover in winkeliersverenigingen afspraken gemaakt. Dan zijn openingstijden op elkaar afgestemd en wordt communicatie geregeld. Het is de taak van de winkeliers zelf om ervoor te zorgen dat het winkelpubliek weet wanneer winkels open zijn.

Parkeertarieven omlaag

De kosten voor parkeren moeten zo laag mogelijk blijven. Hoge tarieven houden mensen weg uit de binnenstad. Hogere parkeertarieven om een parkeergarage te kunnen bekostigen, is uit den boze.

Cultuur en voorzieningen in de wijken

Gezond Burger Verstand is een sterk voorstander van voorzieningen dicht bij de mensen die ze nodig hebben. Dat betekent dat in de wijken van de stad en in Dorst, Oosteind en Den Hout voorzieningen in stand gehouden moeten worden en waar nodig terug moeten komen. Gezond Burger Verstand wil juist ook cultuur dicht bij de mensen. Wijk- en dorpshuizen waar verenigingen kunnen optreden moeten in stand blijven. Het mag niet zo zijn dat de exploitatiekosten van De Bussel leiden tot kaalslag in de wijk- en dorpshuizen.

Recreatie in het buitengebied

De recreatie in het buitengebied is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit leidt tot spanningen tussen verschillende gebruikersgroepen en tot verstoring van flora en fauna. Er is grote behoefte aan een goede visie waarin de verschillende gebruikers een plaats hebben en de natuurwaarden op een duurzame manier worden versterkt. Gezond Burger Verstand wil de recreatiemogelijkheden op een evenwichtige manier combineren met bloeiende ontwikkeling van natuur en landbouw.

We willen niet dat het buitengebied ten onder gaat aan te intensief recreatief gebruik.

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.