Mobiliteit en verkeer

From GBV
Bromtol.jpg

Ruim baan voor de fietser

Mensen gaan steeds vaker op de fiets, dat is gezond en goedkoop. Met e-bikes is het bereik van fietsers ook flink gegroeid. Gezond Burger Verstand wil fietsers op allerlei manieren steunen, zodat het voor iedereen aantrekkelijk is om van dit gezonde en goedkope vervoermiddel gebruik te maken. Er moeten uitstekende parkeervoorzieningen komen voor fietsers. De winkelcentra moeten voor fietsverkeer goed bereikbaar zijn.

Gezond Burger Verstand pleit voor een fietsbrug van Vrachelen naar het centrum.

Veilig vervoer voor alle leeftijden

Jong en oud moeten zich veilig door de stad kunnen begeven. Ook te voet en op de fiets. Dit betekent dat het onderhoud van voetpaden en fietspaden in alle wijken op het hoogste niveau moet staan.

Adequate oplossing voor ontsluiting Weststad

Van de gekozen oplossing voor de Bromtol wordt niemand enthousiast. Een te duur compromis met belangrijke nadelen. Gezond Burger Verstand pleit voor een goede, structurele oplossing door middel van een ontsluitingsweg over het kanaal, via de Statendamweg met de aansluiting op de A59.

Geen westelijke of oostelijke rondweg

Een westelijke of oostelijke rondweg lost niets op en brengt veel kosten en schade aan natuur- en cultuurlandschap met zich mee.

30-kilometerzones

Voor de leefbaarheid in de wijken en kerkdorpen zijn 30- kilometerzones belangrijk en dat heeft de hoogste prioriteit. Gezond Burger Verstand is er voorstander van om de inrichting van de 30- kilometerzones te laten bepalen door de mensen in de wijk in samenwerking met verkeersdeskundigen. Gezond Burger Verstand wil inzetten op handhaven. Wij zijn niet voor het ‘afdwingen’ van een lagere snelheid door drempels of andere snelheidsbeperkende maatregelen.

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.