Vertrouwen in elkaar

From GBV
Vertrouwen.jpg

Met vertrouwen in elkaar de toekomst tegemoet. We moeten het samen doen, overheid, bedrijfsleven en de mensen in de wijken en kerkdorpen.

De gemeente is er voor ons

We laten veel over aan de overheid. Veel daarvan gaat goed en daar zijn we blij mee. Regelmatig maakt de overheid keuzes waar we niet blij mee zijn. Dat kan gebeuren, ook wij Oosterhouters hebben immers verschillende belangen en verschillende gezichtspunten. Maar altijd moet de gemeente voor en namens de Oosterhouters optreden.

We zijn er voor elkaar

Mensen willen er voor elkaar zijn en van mensen mag worden verwacht dat je er voor elkaar bent. Solidariteit kan niet worden uitbesteed aan de overheid, die moet iedereen zelf in de praktijk brengen. De gemeente moet het mogelijk maken en stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten om hier op een goede manier invulling aan te geven.

Minder bureaucratie

Gezond Burger Verstand wil dat er minder gemeenschapsgeld wordt verspild en dat vaker alternatieve manieren worden gevonden om doelen te bereiken. Niet meteen denken aan regels en procedures, maar aan de gewenste initiatieven. Meer denken aan het inschakelen van lokale betrokkenen, ervaringsdeskundigen en aan samenwerking. Medewerkers van de gemeente begeven zich tussen de inwoners, stimuleren en ondersteunen initiatieven. Meer betrokkenheid, creativiteit en bezieling De goede, betaalbare oplossingen komen tot stand door betrokkenheid, creativiteit en bezieling. Gezond Burger Verstand doet alles om deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen bij alles wat er in de gemeente gebeurt.

Ruimte voor eigen initiatief

Wijk- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol bij burgerparticipatie. Zij zijn de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en waar ze met elkaar de buurt kunnen vormgeven.

De nieuwe omgevingswet

Er komt een nieuwe omgevingswet aan die bouwt op wederzijds vertrouwen tussen inwoners, bedrijfsleven en overheid. Dit biedt kansen, maar brengt ook bedreigingen met zich mee.

✓ De gemeente moet alles doen wat nodig is om van de nieuwe omgevingswet een succes te maken. Daar zijn in ieder geval drie dingen voor nodig:
✓ De gemeente moet dichter op de samenleving beleid en plannen maken en burgers daar mede-eigenaar van maken.
✓ De gemeente moet veel nadrukkelijker sturen op maatschappelijke waarden en doelen.
✓ De gemeente moet een betere brug slaan tussen de ruimtelijke ordening en het welzijn van mensen.
Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.