Wil Muskens

From GBV
Wil Muskens.jpg
Telefoon +31 6 13054637
Email wmuskens@kpnmail.nl
Al meer dan 40 jaar ondernemer in de landbouw en detail handel hier van 20 jaar biologisch. Bestuurs ervaring voorzitter pony club en 25jaar p.v vrijwillige brandweer.

momenteel bestuurslid Agro Community. Nu ik me 38 jaar bij de vrijwillige brandweer heb in gezet heb ik een koninklijke onderscheiding gekregen. Sport is erg belangrijk in het leven en houdt de mens gezond en het verbind, ik heb jaren de sportschool bezocht en heb er nog contacten

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.