Woningbouw

From GBV
Warandepoort.jpg

Oosterhout groot genoeg

Op dit moment groeit de bevolking van Oosterhout nauwelijks. Al jaren schommelt het inwonertal rond de 55.000. Ondanks het feit dat het aantal beschikbare woningen het afgelopen jaar is gegroeid. Gezond Burger Verstand is van mening dat we met deze situatie moeten leven. Dus niet met aantrekkelijke nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen proberen mensen en bedrijven van buiten aan te trekken.

Betere woningen in plaats van meer woningen

Gezond Burger Verstand is voorstander van stap voor stap verbeteren van het huidige woningaanbod. Bij verbetering kan worden gedacht aan:

✓ Meer goedkope woningen, door bestaande woningen te splitsen.
✓ Verbeteren van de energiehuishouding van woningen.
✓ Aanpassen van woningen aan specifieke wensen van

ouderen en mensen met beperkingen.

Meer ruimte voor seniorenwoningen

Door de maatregelen van het rijk worden ouderen gedwongen om langer thuis te blijven wonen. Dat betekent dat er grote behoefte gaat ontstaan aan woningen die daar geschikt voor zijn. De gemeente moet concrete maatregelen treffen om dat waar nodig te ondersteunen. Gezond Burger Verstand wil ook de mogelijkheden van kangeroewonen en andere samenwoonvormen verruimen.

Meer betaalbare huurwoningen

Belangrijk is dat er meer goedkope huurwoningen komen. Gezond Burger Verstand wil dat er vooral meer particuliere, betaalbare huurwoningen komen. Dat geeft meer marktwerking in de huurwoningmarkt die wordt beheerst door overheid en woningcorporaties. De gemeente moet de drempels weghalen die er zijn om goedkope huurwoningen te creëren binnen de bestaande woningen en gebouwen.

Geen hoogbouw in Oosterhout

Gezond Burger Verstand is van mening dat hoogbouw niet past bij het karakter van Oosterhout. Waar het kan vinden wij een maximum van vier woonlagen verantwoord. Ook in het centrum past hoogbouw niet. Dit zou bovendien verstikkend werken op het centrum, onder andere door een verhoging van de verkeersintensiteit.

Gemeente moet een vuist maken

Door de sterk stijgende huurprijzen krijgen mensen die het toch al moeilijk hebben een nog zwaardere last te dragen. Hier moet de gemeente mee aan de slag en een vuist maken, samen met de verhuurders, om de lasten die vanuit het rijk worden opgelegd te verminderen.

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.