Zorg en welzijn

From GBV
Zorgwelzijn.jpg

Voorkomen is beter dan genezen

Goede zorg begint bij een gezonde leefomgeving. De basis voor zorg en welzijn ligt daarom bij een gezonde, groene leefomgeving.

Zorg en opvang in Oosterhout

Gezond Burger Verstand vindt dat voorzieningen voor zorg en opvang zoveel mogelijk in de eigen gemeente moeten worden geboden. De gemeente moet er voor strijden dat poliklinische zorg zoveel mogelijk in Oosterhout blijft.

De Brede Buurt

Het programma De Brede Buurt wordt nu gericht op de wijken Oosterheide en Slotjes-midden. Als blijkt dat de doelstellingen op het gebied van actieve wijk en sociale samenhang worden gerealiseerd, wil Gezond Burger Verstand het programma voor andere wijken in Oosterhout activeren. Het draait bij dit programma om het versterken van de eigen kracht van de buurt en wijk en haar bewoners. Iedere buurt die daarbij een steuntje in de rug kan gebruiken, moet dat krijgen.

Aandacht voor ouderen en kwetsbare mensen

Niet alle ouderen profiteren van een goed pensioen of hebben familie die voor hen zorgen. Er is ook veel stille armoede en eenzaamheid onder ouderen. Niet iedereen kan goed meedoen in onze huidige maatschappij. De meest kwetsbaren hebben helemaal geen eigen netwerk waar ze op terug kunnen vallen en zijn niet in staat om hun zorg zelf te organiseren. De gemeente moet het voortouw nemen in het gezamenlijk ondersteunen van deze groepen. Waar nodig moet ruimhartig ondersteuning worden geboden met voorzieningen zoals huishoudelijk hulp, dagbesteding, huisvesting, deskundige begeleiding. Gezond Burger Verstand wil dat er een pilot komt voor opvang in Oosterhout van kwetsbaren in de samenleving.

Hospice (Bijna Thuis Huis) in Oosterhout

Gezond Burger Verstand vindt een hospice een belangrijke voorziening voor Oosterhout. De ziektekostenverzekeraars dragen de kosten. De gemeente kan hierin een voorfinanciering doen.

Sociale verantwoordelijkheid

Gezond Burger Verstand wil ook dat de gemeente zijn sociale verantwoordelijkheid neemt om ontmoetingsplaatsen te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van buurt-huiskamers, en deze een prominente rol te geven in de wijk. Sociale betrokkenheid moet worden vergroot en beter worden ondersteund door de gemeente.

Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.