Groene leefomgeving

From GBV
Groene leefomgeving.jpg Is actueel Yes
In verkiezingsprogramma Yes
Is geïnteresseerd in dit onderwerp
Standpunt

Verkwanseling van de vrije ruimte

Oosterhout was een groene stad met veel vrije ruimte. Dit is echter in hoog tempo aan het veranderen door zowel binnen de stand als in het landelijk gebied meer te bouwen dan goed voor ons is. De 'ontgroening' en 'verstening' moet worden gestopt, omdat de inwoners van Oosterhout een groene leefomgeving belangrijk vinden.

Richtlijn bomencompensatie: bureaucratische rommelarij

De richtlijn bomencompensatie die onlangs door de gemeenteraad is aangenomen, is een draak van een product. Het idee van bomencompensatie moet worden verlaten worden vervangen door goed groenbeleid.

De richtlijnen bomencompensatie is een sprekend voorbeeld van bureaucratische rommelarij om slecht beleid te verbloemen. Het probleem, dat structureel groene leefomgeving wordt opgegeven voor meer woningbouw en meer bedrijventerreinen, wordt hiermee niet opgelost.

Gras in plaats van heesters
Groene leefomgeving.jpg

Bijdragen

  Datum
Raadsnota 0160419 Initiatiefvoorstel afschaffen velvergunning particuliere bomenRaadsnota19 October 2016 09:39:20
Hannie3.jpg

Hannie Broekhoven

Staat voor goed onderwijs, behoud van natuur en (cultuur-) historie en voor ontwikkeling van duurzame sociale voorzieningen.
Henk van Ginneken.jpg

Henk van Ginneken

Man van weinig woorden, maar vooral daden. Staat voor een verstandig, rechtvaardig en financieel gezond burgerklimaat.
Monique.jpg

Monique Flipsen
Zet me graag in voor de agrariërs en een betere verbinding tussen hen en de burgers,

We hebben elkaar nodig.
Wil Muskens.jpg

Wil Muskens

Biologisch melkveehouder en gepensioneerd vrijwillig brandweerman. Belangenbehartiger voor Oosteind, veiligheid en verantwoord groen.
caption
Gezond Burger Verstand is een lokale politieke partij in de gemeente Oosterhout.
caption
Ook lid worden van Gezond Burger Verstand? Dat kan! Neem hiervoor contact op met info@gezondburgerverstand.nl.
caption
Contact
Neem contact op met een van de fractieleden.